Nita Hermans

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben politiek actief geworden om me in te zetten voor inclusie en diversiteit. Dit is nog steeds mijn hoofddoel. In Gelderland sta ik ervoor om een eerlijke, gelijkwaardige en rechtvaardige politieke en burgerlijke wereld te vertegenwoordigen met meer bewustwording.