SP – Fryslân

SP – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wij zijn onderdeel van de groep die van Fryslân een regenboogprovincie hebben gemaakt. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd onderling en met Sipke Jan Bousema en uiteindelijk hebben we tezamen een motie vreemd ingediend. Ook hebben wij moties ingediend of gesteund (mede-ingediend) welke het voor lhbti beter moeten maken in oa de sportwereld, maar ook financieel (zoals het steunen van COC en Tûmba) Tot slot hebben we meegevaren met Roze Zaterdag en meegelopen met de Pridewalk om zo zichtbaarheid te geven aan LHBTI+ in de provincie.

Wat beloven we:

De SP wil de maatschappelijke organisaties weer provinciale verantwoordelijkheid maken en financieel ondersteunen. Dat Fryslân een inclusieve provincie blijft, waar huidskleur, afkomst, geloof en seksuele voorkeur niet mogen uitmaken.