Hessel Rintje Kuiken

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

FryslânSPKuikenHessel Rintje4Neen.v.t.n.v.t.Ik moet zeggen dat ik niet echt iets heb dat ik “wil bereiken” op dit thema. Dit isvoornamelijk omdat ik het thema niet heel goed ken. Ik steun LHBTI+ mensenuiteraard wel. Het idee dat iemand anders behandeld wordt omdat die persoononderdeel is van de LHBTI+ gemeenschap, staat wat mij betreft recht tegenoverde solidariteit waar ik als provinciale staten lid voor wil staan. Dus het enige wat ikhier echt op kan antwoorden is dat ik wil bereiken dat mensen van de LHBTI+gemeenschap net zo goed behandeld worden als ieder ander mens.