Paul Steenbergen

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Paul Steenbergen, 65 jaar en ik woon in Heerenveen samen met mijn man. In mijn werk in de jeugdzorg ben ik regelmatig situaties tegengekomen waarin jongeren het moeilijk hadden in het gezin vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Van belang hierbij was om een veilige omgeving voor de jongere te creëren liefst binnen, maar zo nodig buiten het gezin. Ook heb ik in mijn contacten met het onderwijs en bij wethouders aangedrongen op aandacht voor de LHBTI+ jongeren en hun ouders door middel van voorlichting. De toename van meldingen van discriminatie van transgenders zijn zorgelijk (Discriminatiemonitor OM, 2020). Ik vind het belangrijk om naar achtergronden van discriminatie te kijken en dit in samenhang te zien met de toenemende ongelijkheid in onze (kapitalistische) samenleving. Deze ongelijkheid draagt bij tot verdeel en heersmentaliteit en angst voor afwijkend gedrag. Het brengt groepen tegenover elkaar: lhtbti+ tegenover hetero of b.v. moslims en zwarte mensen tegenover witte mensen. De SP blijft de organisaties die zich inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap, zoals COC en Tûmba, ondersteunen. Ik zal me inzetten voor uitvoering van het aanvalsplan “Ons voetbal is van iedereen”, waarbij het gaat om voorkomen, signaleren en sanctioneren van discriminatie, met alle betrokkenen partijen.