Hanneke Goede

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

In 2021, tijdens het sportdebat, ben ik opnieuw uit de kast gekomen. De discussie ging over als LHBTI+ veilig voelen in de kleedkamer en mijn ervaring daarin. De Staten zijn een plek waar acceptatie groot is, ondanks dat er wel verbazing was en er vragen gesteld zijn over mijn verleden. De nieuwsgierigheid is en was nl wel groot. Niet iedereen kan en mag zo open zijn over wie hij/zij/hun is. Mijn verleden, het terugkruipen in de kast, de vroegere opmerkingen en “plagerijen”. Het maakt dat ik nu duidelijk zie hoe het kan, hoe het moet, en dat gun ik iedereen. Het kunnen zijn wie je bent, ongeacht je seksuele voorkeur, geloof, huidskleur of afkomst. Je bent wie je bent en dat moet je kunnen uiten! Ik zie graag voor iedereen een veilige plek. Op school, de sportvereniging, bij de toneelclub, de muziekschool en op het werk. Ondersteuning bij acceptatie, door jezelf, maar ook door de ander. We zijn allemaal mens, met unieke eigenschappen en vaardigheden. Laten we het positieve benadrukken en elkaar niet onderuithalen.