GroenLinks – Drenthe

GroenLinks – Drenthe

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Verder ontwikkelen van het regenboogbeleid binnen de context van de Regenboogprovincie e.e.a. opgenomen in de Sociale Agenda. GroenLinks heeft zich blijvend ingespannen, zowel in het college van GS als in de Staten, om de sociale acceptatie van de LHBTI+ te bevorderen door middelen beschikbaar te stellen voor de organisatie van de Regenboogweek in de provincie Drenthe in samenwerking en overleg met de Drentse gemeenten. Het Regenboogbeleid is verder uitgewerkt in de Sociale Agenda.

Wat beloven we:

GroenLinks zet zich in voor een samenleving waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Sociale veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI+’ers hoort daar ook bij. GroenLinks wil daarbij blijvend inhoud geven aan Drenthe als Regenboogprovincie en samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs de sociale acceptatie van LHBTI+’ers bevorderen en dit te borgen in de Sociale Agenda.