Ria Haan

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en men respect moet hebben voor elke levenswijze.

Mijn naam is Ria Haan en ik sinds vier jaar werkzaam in de politiek voor GroenLinks. Een van mijn portefeuilles is diversiteit, inclusie en toegankelijkheid.

In het Drents Parlement was ik voorzitter van de werkgroep Inclusieve Staten. Inzet van deze werkgroep is het zorgen voor een representatieve afspiegeling van de maatschappij in de Drentse Staten. Belangrijk is dat iedereen zich hierin vertegenwoordigd voelt. Gevolg is dat 100 inwoners met verschillende achtergronden deze training hebben gevolgd. Er wordt nu gekeken om deze training structureel elk jaar te houden, om iedereen de mogelijkheid om ook als er geen verkiezingen zijn, politiek actief te worden.