Sam Pormes

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Structureel aandacht voor de positie van LHBTI+. Bestrijden van anti LHBTI+ opvattingen die in de Drentse samenleving en in de Drentse politiek worden gebezigd. Beleidtoetsen aan inclusiviteit. Daar waar mogelijk moties in dienen die dit ondersteunen. Bij de collegeonderhandelingen dient LHBTI+ expliciet aandacht krijgen in de vorm van beleid. Pleiten voor een jaarlijks debat over de staat van de democratie in de Staten, waar LHBTI+ integraal onderdeel van is.

Gemeenten stimuleren en aanspreken. Versterken en verbreden van het draagvlak voor LHBTI+.