Ewoud Bos

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Voor mij is iedereen gelijk, maar in onze maatschappij wordt lang niet iedereen gelijk behandeld. Ik wil mij blijven inzetten voor gelijke behandeling, waarbij ik signaleer dat de LHBTI+ gemeenschap meer aandacht en bescherming nodig heeft.