Jeannine Liebrand

Ik ben sinds de jaren zeventig actief in de feministische beweging (Rooie Vrouwen in de PvdA, nu vrouwennetwerk). Daarin heb ik altijd nauw samengewerkt met lesbische vrouwen, die tegen veel discriminatie aanliepen. In Nederland is de situatie sindsdien aanzienlijk verbeterd, maar we zijn er nog niet. Vooral allochtone vrouwen en mannen hebben onze steun hard nodig; zij kunnen in eigen kring vaak niet makkelijk “uit de kast komen” zonder op weerstand te stuiten.

Waar mogelijk wil ik hen zowel persoonlijk als politiek helpen bij het kunnen leven vanuit hun persoonlijke gevoelens en voorkeuren. Zonder barrières die voor heteroseksuelen niet bestaan. En zonder bang te hoeven zijn voor geweld dat specifiek tegen homoseksuelen is gericht.