Jerry Snellink

De afgelopen vier jaar heb ik mij ingezet voor een provincie gebaseerd op de drie kernwaarden van de SP: gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid. Kortom een provincie waarin discriminatie geen plaats heeft en veiligheid en respect centraal staan. Hoewel de provincie hier niet direct een taak in heeft, zie ik graag dat de provincie op dit gebied zelf het goede voorbeeld geeft op de werkvloer en het handelen. Daarnaast zou dit ook een ondewerp van gesprek kunnen zijn tussen provincie en gemeente. De komende vier jaar zet ik mij hiervoor graag weer in en daarvoor heb ik uw stem nodig.