Provinciale staten 2015 – Zuid-Holland

Provinciale staten 2015 – Zuid-Holland

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. SP Zuid-Holland CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. SP Zuid-Holland CDA Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. SP Zuid-Holland CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. SP Zuid-Holland CDA Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. SP Zuid-Holland CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. SP Zuid-Holland CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. CDA Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. CDA Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland SP Zuid-Holland
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. CDA Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland GroenLinks Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. GroenLinks Zuid-Holland CDA Zuid-Holland SP Zuid-Holland PvdA - Zuid-Holland