SP Zuid-Holland

SP Zuid-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De SP heeft er voor gepleit dat LHBT’s net als ieder ander recht hebben op een provincie, waar je niet gediscrimineerd wordt en waar je veilig kan wonen en werken.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De SP blijft er voor pleiten dat LHBT’s net als ieder ander recht hebben op een provincie, waar je niet gediscrimineerd wordt en waar je veilig kan wonen en werken.

Toelichting op de stellingen:

Veel stellingen hebben betrekking op het gemeente- of rijksbeleid, daar hebben wij helaas als provincie geen invloed op. Zo hebben wij geen taak op het provinciaal sportaanbod of het aanspreken van zorginstellingen.