Ron Hillebrand

Zuid-Holland werd op mijn initiatief lid van “workplace pride”. Dit platform streeft naar grotere acceptatie van LHBT’s op de werkvloer. Acceptatie en integratie begint immers in eigen huis.

Vanuit de oppositie streed ik tegen het schrappen van sport- en cultuurbeleid. Sport en cultuur zijn in onze maatschappij essentieel voor samenleven. Ik zal dus blijven strijden voor een provincie waarin sportbeoefening en cultuuruitoefening voor iedereen mogelijk is, ongeacht inkomen, geaardheid of herkomst.

De provincie moet de acceptatie van LHBT’s binnen sportverenigingen helpen vergroten. Theater en muziek brengt mensen uit verschillende culturen samen en is dus evenzeer van groot belang voor de acceptatie van LHBT’s. De PvdA wil dat de provincie het jeugdtheaterhuis meer steun geeft. Hiermee kunnen zij in diverse gemeenten en op scholen kinderen blijven opleiden. Op het podium kunnen LHBT’s en allochtonen een belangrijke voorbeeldrol vervullen voor de groep waaruit zij afkomstig zijn.

De provincie moet verder zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. LHBT’s hebben een verhoogd risico op vereenzaming. De provincie moet gemeenten de kennis geven die nodig is om te zorgen dat LHBT’s een gezonde en vitale oude dag krijgen. Meer op onze doelgroep gerichte vormen van recreatie kunnen daarbij helpen.