PvdA – Zuid-Holland

PvdA – Zuid-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders  gedaan en bereikt?

De PvdA kiest voor een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht geaardheid of herkomst. Zuid-Holland werd op initiatief van PvdA fractievoorzitter en lijsttrekker Ron Hillebrand lid van “workplace pride”. Dit platform streeft naar grotere acceptatie van LHBT’s op de werkvloer. Acceptatie en de mogelijkheid om jezelf te zijn begint immers dicht bij huis.

De PvdA heeft vanuit de oppositie fel gestreden tegen het schrappen van subsidie voor sport- en cultuurbeleid. Instandhouding van onze sociale infrastructuur is essentieel om ook in de toekomst harmonieus samen te leven. Door gemeenten te helpen met het maken van sportbeleid kan meer worden bereikt om de acceptatie van LHBT’s binnen sportverenigingen te vergroten. Door jongeren in contact te brengen met theater en muziek worden schotten tussen verschillende culturen geslecht. Ook dit is van belang voor de acceptatie van LHBT’s.

Ondanks ons verzet werd de subsidie van sportservice Zuid-Holland en veel culturele instellingen helaas afgebouwd door de coalitie van VVD-CDA-D66-SP. Jaarlijks werd 35 miljoen overgehouden en op de bank gezet. De PvdA wil het beschikbare geld investeren in een sterkere en socialere samenleving.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Diversiteit begint in eigen kring, dus bij de kandidatenlijst. In Zuid-Holland staat een homoman en een lesbische vrouw verkiesbaar: Ron Hillebrand onze lijsttrekker en Paulien van der Hoeven op 14.

De PvdA zal blijven strijden voor een provincie waarin sportbeoefening en cultuuruitoefening voor iedereen mogelijk is, ongeacht inkomen, geaardheid of herkomst. De PvdA wil daarom vijf miljoen euro uittrekken voor een sportfonds waaruit initiatieven kunnen worden betaald om meer jongeren te stimuleren om aan sport te doen. Projecten gericht op het slechten van drempels voor LHBT’s om lid te zijn van een sportvereniging komen in aanmerking voor subsidie uit dit fonds.

De PvdA wil dat de provincie organisaties zoals het jeugdtheaterhuis meer steun geeft. Hiermee kunnen zij in verschillende gemeenten en op scholen kinderen opleiden. Theater en muziek biedt LHBT’s en allochtonen een podium waarop zij een belangrijke voorbeeldrol kunnen vervullen voor de groep waaruit zij afkomstig zijn.

De provincie moet verder zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. LHBT’s hebben een verhoogd risico op vereenzaming. De provincie moet gemeenten de kennis geven die nodig is om te zorgen dat LHBT’s een gezonde en vitale oude dag krijgen. Meer op deze doelgroep gerichte vormen van recreatie kunnen daarbij helpen.

Toelichting op de stellingen:

Ontmoetingsplekken voor LHBT’s blijven belangrijk. Het pleidooi om homomannen via een provinciaal plan gelegenheid te bieden om te cruisen op schaars verlichte parkeerplaatsen langs provinciale wegen is echter zó 20ste eeuw. De 21ste eeuw bracht immers de digitale snelweg. Door tal van datingsites zijn homomannen al lang niet meer van afhankelijk van parkeerplaatsen langs wegen. Gelukkig maar.