Paulien van der Hoeven

Keer op keer blijkt dat zijn wie je bent en houden van wie je wil niet vanzelfsprekend is, ook niet in Nederland. De provincie is niet de eerste bestuurslaag waar je aan denkt waar het gaat om rechten van LHBT’s, maar toch kan ook hier een bijdrage aan emancipatie worden geleverd.

Zichtbaarheid en acceptatie van LHBT’s wordt vergroot door politici die uitkomen voor wie ze zijn en door passende beleidskeuzes te maken. Ron Hillebrand, de lijsttrekker van de PvdA, heeft dit de afgelopen periode in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gedaan. En die lijn gaat de PvdA ook in de komende periode doorzetten. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor woonwensen van LHBT ouderen. Kunnen houden van wie je wilt en zijn wie je bent, daar sta ik voor, en daar staat de PvdA voor!