GroenLinks Zuid-Holland

GroenLinks Zuid-Holland

GroenLinks staat voor een sociale, tolerante samenleving en heeft een nauwe band met de LHBT-emancipatiebeweging.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De afgelopen periode heeft Zuid-Holland het takenpakket op vooral samenlevingszaken en cultuur erg uitgekleed. GroenLinks heeft tolerantie en diversteit hoog in het vaandel en zich hier tegen verzet. Ook hebben wij ons ingezet voor diversiteit bij het personeelsbeleid. De afgelopen periode hebben wij tijdens één op één contacten hebben we meerdere malen gevraagd om een betere positie voor LHBT’s of om emancipatie voor bijvoorbeeld jongeren in de jeugdzorg. Op lokaal niveau hebben we goede contacten met het COC en een homo als hoogste mannelijke kandidaat voor de Eerste Kamer, op plaats 2.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

GroenLinks wil homodiscriminatie beter aanpakken. Door goede scholing van personeel en maatregelen tegen discriminatie hoeven ouderen niet weer terug de kast in wanneer zij in een verpleeg- of verzorgingshuis komen. Educatie over homoseksualiteit wordt als het aan GroenLinks ligt op alle middelbare scholen ingevoerd (en ook uitgevoerd), met een focus op VMBO- en MBO-scholen. GroenLinks wil dat Zuid-Holland een veilige haven is voor homoseksuelen die hun land van herkomst vanwege hun geaardheid moeten ontvluchten. De gemeente moet zorgen voor goede psychosociale zorg en begeleiding voor transgenders, transseksuelen en travestieten en maatschappelijke projecten op dit gebied ondersteunen. De Provincie ziet daar op toe. (Seksuele) diversiteit is een motor voor zowel economische als creatieve en culturele ontwikkelingen. Zuid-Holland zou dat meer moeten uitdragen.

GroenLinks wil dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft door een actief diversiteitsbeleid te voeren en de emancipatie van haar werknemers te ondersteunen. Zuid-Holland verleent als het aan GroenLinks ligt geen subsidies en vergunningen aan instellingen en publieke gelegenheden waar gediscrimineerd wordt.