VVD Utrecht

VVD Utrecht

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De provincie Utrecht is voor de tweede keer door de Europese Commissie uitgeroepen tot Europa’s meest concurrerende regio. Het is hier dus gemiddeld beter wonen, werken, ondernemen en ontspannen dan in bijvoorbeeld Londen, Parijs en Berlijn! Er is hier werk, goed onderwijs, er zijn kansen voor ondernemers, er zijn leuke festivals en het is hier goed wonen tussen de mooie landschappen en erfgoed. Daar hebben alle Utrechters baat bij: Utrechters kunnen zich goed kunnen ontplooien. Dat is voor de VVD belangrijk: mensen moeten zelf bepalen hoe zij hun leven willen leiden, niet hun omgeving en niet de overheid. In de afgelopen vier jaar heeft de VVD hard gewerkt om de Utrechtse economische positie internationaal te versterken. Met maatregelen om bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer te verbeteren, met ontwikkeling van het Utrecht Science park, ondersteuning van nieuwe ondernemingen in o.a. gaming industrie, met acquisitie van internationale bedrijven en met samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Niet alleen met de universiteit, ook HBO en MBO. Want welvaart en economische zelfredzaamheid is nog altijd de basis van emancipatie. Of je nu lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of hetero bent.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De VVD wil koersvast doorgaan met de ingezette lijn: een provincie die het economisch goed doet, met goede wegen en beter openbaar vervoer en met lage belastingen. De provincie Utrecht moet zich internationaal nog beter profileren; de concurrentie is hard en wij willen dat Utrecht de Europese topregio blijft. De VVD wil verder het veranderen van bestemmingen van panden, zoals leegstaande kantoren, winkels en boerderijen vergemakkelijken. We willen je de ruimte geven om je leven te leiden op de wijze zoals je zelf wil. Dat biedt kansen voor iedereen. Het is aan jou om ze te pakken.

Toelichting op stellingen:

De provincie Utrecht is zich in de afgelopen periode gaan concentreren op haar kerntaken: economie, ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer, natuur, water, erfgoed en bestuur. De VVD vindt dat een goede zaak. De provincie doet nu geen dingen dubbel meer t.o.v. gemeenten. Dat zorgt voor duidelijkheid, efficiency. En daardoor hebben we in een economische crisis de provinciale lasten (motorrijtuigenbelasting) niet hoeven te verhogen. De LHBT-emancipatie zit bij de VVD als liberale partij in de genen. Op het gebied van sport, zorg en welzijn zien we geen provinciale taak meer. Dat kunnen gemeenten beter. Als lijsttrekker, zelf homoseksueel, verdedig ik die keuze van harte. Inwoners zijn gediend bij duidelijkheid en een kleine, effectieve overheid.