Wybren Bakker

Toen ik 20 was kwam ik uit de kast. Sinds 36 jaar ben ik open over mij homo zijn. Ik heb de vrijheid lief en zal altijd staan voor individuele vrijheid van anderen. Ik ben als homo man niet anders dan anderen. Opkomen voor LHBT ’s is opkomen voor generieke mensenrechten. En daar hebben we allen strijd voor geleverd en zullen we blijven doen. De gemeenten hebben in ons land de verantwoordelijkheid om LHBT beleid tot stand te brengen. Dat moet in nauwe afstemming met belangengroepen. De landelijke overheid stelt de kaders door wetgeving en dwingt bijvoorbeeld voorlichting op scholen en antidiscriminatiebeleid af. Publieke en private organisaties horen in hun MVO beleid de persoonlijke vrijheden van iedereen te beschermen en te borgen. De provincie dient altijd beleid te voeren waarbij niemand is uitgesloten en ruimte blijft voor ieders unieke persoonlijkheid. Ook in de Staten van Overijssel sta ik daarvoor. Diversiteit maakt ons land prachtig. Daar zal ik me in de Staten “van nature” altijd hard voor maken.