Robbert Tan

Ik ben Robbert Tan, 31 jaar, in het dagelijks leven advocaat in Amsterdam, en nu als op een na jongste op de lijst, kandidaat voor de VVD.

De bestaansreden voor politiek is voor mij dat iedereen veilig en vrij kan leven. Dat betekent dat of je nu woont in een klein dorp of de grote stad, je overal jezelf kunt zijn, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid. Dat betekent dat voor discriminatie geen plaats is, en voor geweld zero tolerance. Te vaak hoor je nog dat LHBT’s uitgescholden worden, in elkaar geslagen of zelfs uit hun huis weggepest. Daar mag in Nederland geen plek voor zijn.

Artikel 1 van de Grondwet staat voor de VVD ook in de Provincie hoog in het vaandel. De belangrijkste verantwoordelijkheid voor LBHT-beleid ligt echter bij het Rijk en de gemeentes. Sommige gemeentes in Noord-Holland hebben al lokaal LBHT-beleid, maar het kan nog veel beter. Waar mogelijk, wil ik bereiken dat de gemeentes worden gesteund om LBHT-beleid te ontwikkelen, zodat op school, op het werk, en in de openbare ruimte, iedereen veilig en vrij kan leven.