Natasha Anikin

Ik hoop de zichtbaarheid van queer mensen met alternatieve relatievormen te vergroten door zelf in de openbaarheid te treden. Hoe meer queer/LHBT mensen in bestuursposities terechtkomen, hoe beter onze stem wordt gehoord en hoe beter we heteronormatief beleid kunnen tegengaan. Daarom is gayvote.nl zo belangrijk; wanneer de zichtbaarheid van de LHBT gemeenschap groter wordt spoort dat weer meer LHBT’s/queers aan om hun stem te laten horen. Zo kunnen we beleid tegengaan dat geen rekening houdt met niet-heteros of met mensen die niet binnen de dichotome verdeling van geslacht vallen. Ook wil ik graag opkomen voor niet-traditionele relatievormen. Ikzelf ben polyamoreus (d.w.z. verscheidene relaties naast elkaar), maar overheidsbeleid houdt hier geen rekening mee. Trouwen met meerdere mensen is nu belastingtechnisch niet mogelijk. Dat is een onnodige bureaucratische drempel voor een uiting van liefde!

Naast mijn persoonlijke redenen voor het steunen van queer/LHBT rechten is het ook zo dat de Piratenpartij is opgericht om individuele mensenrechten en vrijheden te beschermen. Het is voor ons onacceptabel als de overheid mensen niet gelijkwaardig behandeld vanwege hun seksuele voorkeur of geslacht. De Piratenpartij wil in Noord-Holland emancipatiebeleid ondersteunen en zorgen voor een gelijkwaardige behandeling van elk mens!