Servaz van Berkum

De afgelopen jaren heb ik namens GroenLinks met gedrevenheid en plezier gewerkt aan het verwoorden én verwezenlijken van onze idealen in Noord-Holland. De kern van onze idealen is dat elk mens uniek en anders is en elk mens het recht heeft zichzelf te ontwikkelen in een schone en gezonde omgeving. Ik heb mij daar de afgelopen vier jaar, samen met de rest van de GroenLinks-fractie steeds voor ingezet.

Mijn hoogtepunten waren o.a. geld voor betere luchtkwaliteit in de zeehavens, het tegenhouden van de spitsheffing in het openbaar vervoer en het voortzetten van de Willem Arondeuslezing.

In de komende periode wil ik mij blijven richten op meer ruimte voor de fiets, goed openbaar vervoer en het stimuleren van een circulaire economie met aandacht voor mens en natuur.