Aleida Berghorst

Emancipatie is één van de speerpunten van de PvdA. Iedereen is gelijk en verdient gelijke kansen om zijn of haar talenten tot het uiterste te ontplooien.

Maar de emancipatie is nog niet af. Het mag niet zo zijn dat mensen worden gediscrimineerd en geïntimideerd, omdat ze van iemand houden die toevallig net als zij man of vrouw is. Het is onacceptabel, het moet veranderen en ik wil mij daar voor inzetten.

Die verandering begint bij onze jongeren. We moeten jongeren leren dat iedereen gelijk is, daarom is een project als Veilige School van het COC Limburg bijzonder belangrijk. Op school worden onze jongeren immers voorbereid op hun toekomstige rol in de samenleving.

Ook een evenement als Roze Zaterdag draagt bij aan de verbetering van de positie van de LHBT’s. Ik ben er dan ook trots op, dat Maastricht dit evenement in 2015 voor de derde keer mag verwelkomen.

Sociale veiligheid is een voorwaarde voor persoonlijke emancipatie en een veilige leefomgeving. Lokale overheden en politie moeten uitgerust worden met voldoende middelen om samen met organisaties als COC en GGD dicht bij en mét de mensen daaraan te werken.