Provinciale staten 2015 – Limburg

Provinciale staten 2015 – Limburg

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Lokaal Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. D66 Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Lokaal Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. Lokaal Limburg D66 Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. 50Plus Limburg Lokaal Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. 50Plus Limburg D66 Limburg Lokaal Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. Lokaal Limburg 50Plus Limburg D66 Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. D66 Limburg Lokaal Limburg 50Plus Limburg PvdA Limburg Partij voor de Dieren - Limburg