PvdA Limburg

PvdA Limburg

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De PvdA streeft naar een open en tolerante samenleving. Een samenleving waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geloof, geslacht, ras of seksuele geaardheid. Steun aan de LHBT community is voor ons daarom vanzelfsprekend.

Daarom steunt PvdA Limburg provinciale subsidies aan organisaties als het COC, die zich inzetten voor de behartiging van belangen en het bevorderen van de emancipatie van de LHBT community. Ook een project als Veilige School heeft op onze steun kunnen rekenen, want om uitsluiting en discriminatie te stoppen is het belangrijk dat we onze jongeren leren dat iedereen gelijk is.

PvdA Limburg is daarnaast bijzonder blij met de provinciale steun aan Maastricht Colours you. Dit evenement viert de diversiteit en draagt zo bij aan de acceptatie van de LHBT in Limburg en de Euregio.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten 2015 heeft PvdA Limburg het roze stembusakkoord ondertekend. Daarmee beloven wij om LHBT-beleid op provinciaal niveau in ontwikkeling te krijgen.

Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. Daar zijn wij terecht trots op, maar in dat succes schuilt ook het risico dat we onoplettend worden. Nog steeds vindt er homo gerelateerd geweld plaats, voelen stellen zich niet veilig of welkom in hun woonwijk en zijn jongeren bang om zichzelf te zijn. Als we gelijke kansen aan onze burgers willen bieden, dan moeten we die gelijke kansen steeds opnieuw bevechten.

PvdA Limburg blijft zich inzetten voor de rechten van de LHBT. Wij vinden dat de provincie gemeenten waar mogelijk en noodzakelijk moet helpen in de aanpak van homo gerelateerd geweld. Bovendien moet de provincie zelf een actief en up-to-date diversiteitbeleid voeren en promoten.

Tot slot vindt de PvdA dat er extra aandacht moet komen voor hulp aan roze ouderen binnen en buiten verzorgingsinstellingen.