D66 Limburg

D66 Limburg

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Beleid gericht op nieuwe werkgelegenheid. Goed voor alle Limburgers, dus ook voor LHBT’s.

In het algemeen gepleit voor tolerantie en verzet tegen elke vorm van discriminatie. Kwam de afgelopen periode vooral tot uiting door verzet tegen leeftijdsdiscriminatie. D66 heeft consequent het opnemen van leeftijdsgrenzen in provinciale regelingen bestreden. Soms met succes. Verder verzet tegen discriminatie op grond van religie. Altijd met succes. De provincie heeft de afgelopen periode geen regelingen aan de orde gehad die direct of indirect discrimineren op grond van sexuele geaardheid.

Verder sociale veiligheid bevorderd door maatregelen op het gebied verkeer en inrichting van de openbare ruimte.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Kans bieden voor vrije persoonlijke ontwikkeling in een veilige omgeving.

Pleiten voor tolerantie en tegen ieder vorm van discriminatie. Het hele provinciale beleid moet hiervan doordrenkt zijn.

Kien op gaten in het beleid van gemeenten. Als gemeenten hun belangrijke taak op het gebied van veiligheid voor LHBT’s en anderen niet waarmaken, moet de provincie hierbij stimuleren en ondersteunen. De provincie kan vooral helpen bij het bestrijden van grensoverschrijdend geweld.

Toelichting op de stellingen:

Mensen mogen hun diversiteit wat D66 betreft vieren! Maar het is de vraag of de overheid dat feestje moet organiseren. De overheid moet zorgen voor een veilige en tolerante omgeving en ontwikkelingskansen voor iedereen en zich verder terughoudend opstellen.