50Plus Limburg

50Plus Limburg

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Als politieke partij komen wij op voor de belangen van àlle burgers, dus ook voor burgers die aandacht nodig hebben doordat er bepaalde specifieke behoeften leven.

Bijvoorbeeld het thema “Eenzaamheid” onder ouderen en “Veiligheid” zijn zeer actuele thema’s in de samenleving. Voor de LHBT-gemeenschap hebben die thema’s soms een bredere lading dan wanneer het andere groepen betreft.

Bij de aanpak van deze problematiek wil de partij belangrijk deze belangen te behartigen. Dialoog en het formeren van een platform is essentieel om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen.

Zowel in de Kamerfractie als in regionale besturen zijn de LHBT bij 50PLUS goed vertegenwoordigd. In elk overlegverband zijn LHBT aanwezig om ook de behoeften van de LHBT-gemeenschap te behartigen.

50PLUS staat voor een samen-leving. Uitsluiting op basis van geaardheid, of het geen oog hebben voor de nuances in behoeften van de LHBT-groep is wat 50PLUS Limburg betreft het bedrijven van struisvogelpolitiek. Veiligheid, Passende Zorg, Cultuur en ga zo maar door, zijn thema’s waar 50PLUS Limburg zich hard voor maakt.

http://www.50pluslimburg.nl/

50PLUS discrimineert niet negatief maar ook niet positief. Het uitgangspunt is dat je geaardheid geen speciaal punt van aandacht moet zijn of zelfs behoort te zijn. Gelijkheid is een grondrecht en wettelijk vastgelegd.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Zoals bekend zet 50PLUS zich in voor de belangen van ouderen, dat begint gek genoeg al wanneer je 45 jaar oud bent en op zoek bent naar werk… Dan loop je al snel tegen “Cultuur” en “Educatie” aan. Zolang diversiteit geen geaccepteerd goed is, zal 50PLUS zich met name op deze gebieden willen inzetten. Veiligheid, Zorg maar ook als het gaat om toekomstige welvaart zijn dit kernthema’s waar 50PLUS zich zeker ook voor de LHBT-gemeenschap hard wil maken.

Respect en Acceptatie maken een samen-leving!