Peter Pels

Ik ben 40 jaar oud en vader van 3 kinderen. Als PvdA staan we voor een samenleving waarin iedereen meedoet. We keren ons tegen uitsluiting en discriminatie op welke grond dan ook. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet.

Het politieke klimaat is verhard. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je als homo of lesbisch stel hand in hand over straat kan lopen. Dat raakt ons allemaal. Wat doe je als er op het voetbalveld grappen over homo’s worden gemaakt? Lach je mee? Zeg je daar iets van? Praat je daarover met je kinderen?

Juist de zwijgende meerderheid moet zich uitspreken. Mij maakt het niet uit of iemand homo is of hetero, transgender, autochtoon, allochtoon. Ik zie je als mens en beoordeel je op je gedrag. Maar dat is niet genoeg. De kracht van onze samenleving is juist dat we als meerderheid opkomen voor de belangen van minderheden.

Dit moet in het maatschappelijke debat, maar juist ook op het voetbalveld, in de trein, op straat. Spreek je uit tegen iedere vorm van intolerantie. Kom op voor het bestaansrecht van anderen, juist als ze anders zijn dan jezelf.

Alleen dan creëren we een klimaat waarbij iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Daar wil ik als lijsttrekker van de PvdA Flevoland voor staan.