PvdA – Flevoland

PvdA – Flevoland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Gelijkwaardigheid is altijd een speerpunt van de PvdA. In de provincie benadrukken we keer op keer dat alle inwoners van Nederland volledig gelijk behandeld moeten worden, ongeacht religie, ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke kleur. Daarom zetten we ons in voor goede toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, sport en cultuur voor iedereen. We maken ons sterk voor alle mensen uit Flevoland en dat betekent dat we overal waar ook maar de lichtste discriminatie zou zijn, opkomen voor gelijke rechten.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De PvdA Flevoland zal zich de komende jaren opnieuw sterk maken voor een Flevoland waar iedereen zich thuis voelt. Niet voor niets staat er in ons verkiezingsprogramma dat wij discriminatie actief bestrijden.

Voor LHBT’s betekent dit dat de PvdA Flevoland staat voor een provincie die de sociale acceptatie van LHBT’s op de werkvloer bevordert. Daarbij wil de PvdA LHBT-organisaties ondersteunen als het gaat om de voorlichting op scholen, en de zichtbaarheid van de politiek op LHBT-evenementen vergroten. De PvdA staat voor een politieke omgeving die zich inzet voor de veiligheid van LHBT’s.