Provinciale Staten 2015 – Flevoland

Provinciale Staten 2015 – Flevoland

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. GroenLinks - Flevoland PvdA - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. PvdA - Flevoland GroenLinks - Flevoland Partij voor de Dieren - Flevoland