Leonie Vestering

Ik ben kandidaat Statenlid van de Partij voor de Dieren. De PvdD maakt deel uit van een wereldwijde sociale beweging voor de rechten van dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

Veel mensen denken dat LHBT tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkheid wordt lang niet altijd geaccepteerd en uitgevoerd of is gewoonweg nog niet gerealiseerd. Ik zie het als taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en gevoel van veiligheid en acceptatie voor LHBT’s. De overheid moet investeren in een krachtig LHBT-beleid en moet investeren in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Waar dat op Provinciaal niveau kan, bijvoorbeeld in de cultuureducatie en het personeelsbeleid van de Provincie, zal ik dat dan ook zeker steunen.