Henk Nijmeijer

Ik ben Henk Nijmeijer, 56 jaar oud en woon te Assen. Ik ben openlijk homo sinds 1984. De weg vinden in onze maatschappij, is voor een homo niet altijd eenvoudig. Het gaat vaak gepaard met onzekerheid, mede veroorzaakt door de omgeving. De maatschappelijke aanvaarding is daarbij essentieel voor het vinden van jouw weg. Als homo wil je graag op dezelfde wijze worden behandeld, benaderd en gerespecteerd worden als ieder ander mens.

Ik wil blijvend werken aan een samenleving waar kwetsbare mensen recht wordt gedaan en waar verbondenheid opbloeit. Waar mensen niet worden buitengesloten op grond van ras, geloof, geaardheid en afkomst. Ik strijd voor een respectvol en gelijkwaardige wijze van omgang met elkaar. Ik wil daarnaast leven in een samenleving waar van natuur geen wegwerpartikel wordt gemaakt. Daar maak ik mij sterk voor in de komende vier jaar in de Provinciale Staten van Drenthe.