Provinciale staten 2015 – Drenthe

Provinciale staten 2015 – Drenthe

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid – – + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie.    

In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie.    

 
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten.  

 
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken.  

 
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert.  

 
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie.    

 
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie.    

 
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger.  

 
2. Jongeren & Onderwijs – – + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen.    

 
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt.    

3. Ouderen & zorg – – + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg.    

 
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken.    

 
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms.    

 
4. Veiligheid – – + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie.    

 
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg.    

 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen.  
5. Cultuur & Sport – – + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s.  

 
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag.    

 
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is.    

6. Economie en werkgelegenheid – – + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken.    

Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders.    

 
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen.    

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. GroenLinks - Drenthe PvdA - Drenthe 50Plus - Drenthe
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. GroenLinks - Drenthe PvdA - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. GroenLinks - Drenthe PvdA - Drenthe 50Plus - Drenthe
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe 50Plus - Drenthe
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. 50Plus - Drenthe PvdA - Drenthe GroenLinks - Drenthe