GroenLinks – Drenthe

GroenLinks – Drenthe

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders  gedaan en bereikt?

GroenLinks Drenthe komt altijd op voor kwetsbare groepen in de samenleving en zal discriminatie op grond van geslacht, seksuele oriëntatie, geloof en ras niet toestaan.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Het beleid van GroenLinks is om homodiscriminatie aan te pakken. Ook in Nederland is alles nog niet goed geregeld. De statenfractie van GroenLinks Drenthe zal zich hiervoor inzetten om eventuele wantoestanden aan de kaak te stellen en te strijden voor gelijkwaardige behandeling. Bedrijven, scholen en overheid moeten allemaal zorgen dat discriminatie van homo’s voorkomen wordt. Drenthe moet een veilige provincie zijn voor al haar inwoners.