Andrel Linnenbank

In mijn dagelijks leven als docent op twee middelbare scholen en als burger in deze maatschappij kom ik LHBTI’s en vooroordelen tegen. De ene groep probeer ik te steunen en met de andere ga ik in gesprek.

De piratenpartij houdt zich traditioneel bezig met beschikbaarheid van informatie en met privacy. Twee dingen die voor de LHBTI-gemeenschap nog veel relevanter zijn dan voor de gewone burger. Ik ben van plan om alle wetgeving te toetsen op ICT componenten die, al of niet onbedoeld, de vrijheden van alle burgers en in het bijzonder van kwetsbare groepen aantasten.

Dat van de meeste mensen duidelijk lijkt te zijn welke sekse en gender ze hebben en dat voor sommigen er slechts één soort seksualiteit acceptabel is, neemt niet weg dat er een grote groep mensen is die niet aan de stereotypen voldoen. Ik zal me dan ook verzetten tegen elke vorm van wetgeving die gebaseerd is op een biologisch niet bestaand onderscheid. B.v. verbieden van huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht kan juridisch niet omdat er geen sluitende definitie van geslacht is, noch kan zijn.