vandeRegio & Piratenpartij – Europa

vandeRegio & Piratenpartij – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

De Piratenpartij is opgericht om mensenrechten te beschermen. Het is voor ons onacceptabel als mensen niet gelijk behandeld worden vanwege hun seksuele voorkeur of hun gender. Voor ons is het ook onacceptabel dat LHBT’s zich niet veilig voelen. Wij zetten ons in om dit tegen te gaan.

De afgelopen jaren heeft de Piratenpartij in het EP bij alle wetgeving die het internet raakt gevochten voor de vrijheid voor alle burgers om informatie te krijgen en te geven. Daarom verzetten we ons tegen regels die bedoeld zijn om verspreiding van ‘fake news’ en ‘terreur’ tegen te gaan. Omdat we weten dat de LGBTI gemeenschap een van de eerstvolgende slachtoffers van deze censuur zal zijn.

Koppelen van allerlei gegevens kan leiden tot identificeren en lastigvallen ven LGBTI’s en dat gebeurt ook.

Ook voor vandeRegio gaat het om gelijkwaardigheid en mensenrechten. Wij willen iedere minderheid betrekken in de inclusieve samenleving en de regionale cultuur. Iedereen moet zich welkom mogen voelen en mogen zijn wie ze zijn. Iedereen is mens.

Opkomen voor rechten van LGBTI zit niet alleen in wetgeving die speciaal op die groepen gericht is, maar ook in alles wat met privacy, vrijheid van meningsuiting en invloed op je eigen omgeving te maken heeft. VandeRegio en de Piratenpartij steunen LGBTI op al deze vlakken en zullen daar ook in de volgende periode mee door gaan.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gehoord wordt, en niet alleen de meerderheid. De burgerrechtenbeweging ligt aan de basis van de Piratenpartij, en we vinden dat o.a. seksualiteit, sekse of gender iets is waar nooit op gediscrimineerd mag worden.  VandeRegio en Piratenpartij willen LHBTs een luidere stem geven in Europa door het voor iedereen makkelijker te maken om mee te denken en te beslissen. We strijden samen voor een Europa dat lokale initiatieven steunt, en actief meedenkt en meehelpt om mooie ideeën van de grond te krijgen.