Jannie Visscher

Als boerendochter groeide ik op tussen dieren en de natuur. Zo’n 20 jaar geleden besloot ik mij aan te sluiten bij de SP. Het steeds sterker wordende individualisme in onze samenleving, oftewel “ikke, ikke, ikke” was de aanleiding. Ik wilde hieraan tegenwicht bieden en daarom koos ik de Socialistische Partij. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dat is waar de SP voor staat. Ik werd actief lid en heb heel wat uren folders rondgebracht, bij voordeuren aangebeld en op straat gestaan om mensen te spreken en te vertellen over de idealen van de SP. Twaalf jaar was ik wethouder in Groningen en Eindhoven. In Groningen had ik integratie en emancipatie in mijn takenpakket. Absoluut hoogtepunt voor mij was het organiseren van Roze Zaterdag 2011. Een prachtig feest van inclusiviteit.

Ik wil mij de komende vijf jaar inzetten voor mensenrechten. Binnen de EU, en daarbuiten. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen moeten overal worden beschermd tegen discriminatie en homofoob en transfoob geweld. Wetten die voorlichting over homoseksualiteit verbieden, horen niet in de EU­lidstaten thuis. Het wordt tijd dat de anti­discriminatierichtlijn eindelijk eens wordt aangenomen en de rechten van partners van gelijk geslacht en hun kinderen die naar een andere lidstaat verhuizen, worden erkend.