SP – Europa

SP – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

De SP heeft de Europese commissie achter de broek gezeten. Bijvoorbeeld door de naleving van het besluit dat discriminatie op basis van onder meer seksuele oriëntatie strafbaar stelt aan de orde te stellen. Ook in het kader van mensenrechten en asiel heeft de SP altijd voorstellen ondersteund die belangrijk zijn voor de LHBTI-gemeenschap.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong was lid van de LBGTI-intergroup, waar hij een tijd vice-voorzitter van is geweest. Vanuit deze groep voerde hij de druk op richting hen die LHBTI’s niet gelijkwaardig behandelen. Zoals richting Ankara, dat LHBTI-evenementen verbiedt. En richting Roemenië, toen zij in 2017 wilden vastleggen dat een gezin volgens de wet alleen een gezin is wanneer er sprake is van een huwelijk tussen man en vrouw.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Gelijke rechten voor iedereen is een beginsel dat in alle landen dient te gelden. Mensen mogen niet verschillend worden behandeld of beloond op basis van geslacht of omdat ze LHBTI zijn. Minderheden hebben recht op gelijke behandeling. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen moeten overal worden beschermd tegen discriminatie en homofoob en transfoob geweld. Wetten die voorlichting over homoseksualiteit verbieden, horen niet in de EU­lidstaten thuis. Het wordt tijd dat de anti­discriminatierichtlijn eindelijk eens wordt aangenomen en de rechten van partners van gelijk geslacht en hun kinderen die naar een ander land verhuizen, worden erkend.

De Europese Unie is een samenwerkingsverband, geen superstaat. Om de acceptatie op Europees niveau gelijk te krijgen is het belangrijk dat de urgentie op nationaal niveau wordt gedeeld. Voor echte verandering is het nodig om via democratische verkiezingen politici in de nationale parlementen te kiezen die deze veranderingen hartsgrondig verdedigen. Dat is in veel landen helaas nog lang niet het geval. De strijd om acceptatie begint van onderaf. LHBTI-belangenorganisaties moeten daarom ondersteund en beschermd worden.

Wij hadden tijdens COC’s Europese Verkiezingsdebat deze boodschap voor kiezers: