Bastiaan Winkel

Met volle overtuiging ondertekende ik de ComeOutEU-pledge van ILGA-Europe. Met het ondertekenen verklaar ik mij als kandidaat in te zetten voor mensenrechten en gelijke rechten voor LHBTI’s.

Voor mij blijft zo’n verklaring niet bij woorden: elke dag opnieuw zet ik mij in voor beleid en wetgeving die bijdraagt aan de eerbiediging van mensenrechten en bijdraagt aan gelijke rechten voor LHBTI’s. Dat doe ik binnen D66, waar ik samen met Vera Bergkamp mocht meewerken aan de resolutie “Familie van nu” (met voorstellen om het familierecht te moderniseren en meer LHBTI-vriendelijk te maken) en aan het onlangs in de Eerste Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel om in de AWGB expliciet te maken dat ook genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken onder de bescherming van de gelijkebehandelingswetgeving vallen. Vanuit mijn werk op het ministerie van Justitie en Veiligheid heb ik mijn steentje mogen bijdragen aan de evaluatie van de Transgenderwet (geen deskundigenverklaring meer!), het Actieplan Veiligheid LHBTI’s en de plannen van het kabinet rond geslachtsregistratie.

Gelukkig valt er nog genoeg te doen. Daarom zal ik mij ook als EP-lid in blijven zetten voor gelijke rechten voor LHBTI’s. Niet alleen met mooie woorden; ook met concrete acties. Kies op 23 mei voor Bastiaan Winkel, lijst 1 nummer 10!