D66 – Europa

D66 – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

D66 heeft zich in het Europees Parlement sterk ingezet voor LHBTI-mensenrechten. Voor D66 zijn deze rechten integraal onderdeel van onze Europese waarden. Juist daarom is Sophie in ’t Veld, D66-fractievoorzitter in het EP, actief medevoorzitter van de “LHBTI-intergroup”, een groep Europarlementariërs die opkomt voor LHBTI-mensenrechten.

Wanneer ergens ter wereld LHBTI-mensenrechten onder druk staan, zoals nu in Brunei, roept D66 de Europese Commissie op om daar financiële en diplomatieke consequenties aan te verbinden. We roepen de Europese Commissie op om erop toe te zien dat alle EU-landen de rechten van LHBTI’s garanderen. We ontvangen en ondersteunen LHBTI-activisten van over de hele wereld en Sophie in ’t Veld bezoekt elk jaar prides op plekken waar het vieren van de vrijheid moeilijk ligt.

D66 was de drijvende kracht achter het slagen van een aantal concrete initiatieven:

  • oproep vanuit het EP voor een ambitieuze LHBTI-strategie van de Europese Commissie.
  • De eerste serieuze Europese Parlement-resolutie voor de rechten van intersekse personen.
  • Een Parlementaire meerderheid gevonden voor meer aandacht voor LHBTI-asielzoekers.
  • Het opzetten EU-fonds voor ngo’s die opkomen voor Europese waarden, waaronder LHBTI-mensenrechten.

Een EU-proefprocessenfonds waarmee LHBTI-rechten beter kunnen worden afgedwongen bij de rechter, geinspireerd door het Coman-arrest.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Nu de conservatieve anti-LHBTI-lobby steeds beter georganiseerd is in Brussel, zal D66 in het Europees Parlement ook de komende jaren pal blijven staan voor de LHBTI-mensenrechten binnen en buiten Europa.

Ten eerste zal D66 bij de hoorzittingen van de kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie duidelijk een prioriteit maken van LHBTI-mensenrechten. De volgende Europese Commissie moet een ambitieuze LHBTI-emancipatiestrategie ontwikkelen en moet direct een nieuw voorstel op tafel leggen voor een brede EU-wet tegen discriminatie.

Daarnaast zal D66 blijven ijveren voor meer toezicht op de EU-landen voor wat betreft hun naleving van de Europese waarden. We zullen alles doen om een “Grondrechten-APK” voor alle EU-landen verplicht te maken, waarin LHBTI-mensenrechten een prominente rol krijgen. We gaan ook door met onze initiatieven om LHBTI-asielzoekers in heel de EU humaan op te vangen, en we zullen de EU-landen blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid daarvoor. Tenslotte willen we blijven werken aan het erkennen van de rechten van regenboogfamilies in de hele EU, ook in landen waar hun rechten nu nog niet gewaarborgd zijn.

Wij hadden tijdens COC’s Europese Verkiezingsdebat deze boodschap voor kiezers: