Niko Koffeman

Ik ben senator voor de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren gaat er in het algemeen vanuit dat mensen ‘zich jegens elkander in een geest van broederschap (behoren) te gedragen’ (Universele verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1). Ik vind het belangrijk dat wordt opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Ik zie het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. Ik vind bijvoorbeeld dat het huwelijk of het geregistreerd partnerschap tussen partners van gelijke sekse in alle lidstaten van de Europese Unie moet worden erkend.
De Partij voor de Dieren is kritisch naar Europa, maar dit komt niet voort uit nationalisme of eigenbelang. Europa moet democratischer worden en mag niet voorbijgaan aan de wensen van burgers. Ik ben voorstander van internationale samenwerking, want daardoor kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden. Op het gebied van LHBT-beleid is er nog veel te bereiken. In Europa moeten we Nederlandse verworvenheden op het gebied van vrijheden en burgerrechten verdedigen. Homoseksuele mensen moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland en Europa.