Marco van der Wel

Ieder mens moet dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, sekse of seksuele geaardheid. Discriminatie op welke grond dan ook vind ik verwerpelijk en moet door alle overheden en dus ook de Europese Unie worden tegengegaan.
De Europese Unie heeft veel invloed in de wereld en zou die invloed moeten aanwenden om overheden buiten de Europese Unie aan te spreken op wetgeving en gedrag die discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen in de hand werkt.
De Partij voor de Dieren is een partij die bij uitstek op komt voor de belangen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen omdat zij denkt vanuit de kernwaarden van persoonlijke vrijheid en mededogen, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.