Corinne Cornelissen

Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Wanneer mensen niet voor vol worden aangezien, op welke grond dan ook, zal ik daar altijd tegen in opstand komen. Ook in het Europese Parlement. Dat betekent dat ik me namens de Partij voor de Dieren in zal zetten voor een samenleving waar gelijke rechten gelden, waar mensen gelijkwaardig zijn en zelf hun keuzes kunnen maken. Waarin niemand bang hoeft te zijn om voor zijn of haar geaardheid uit te komen. Deze uitgangspunten zullen altijd mijn ijkpunten zijn voor het bepalen van mijn stemgedrag en mijn inzet.
Ik vind het belangrijk dat het Europarlement zich uitspreekt wanneer er in een Europese lidstaat dingen gebeuren die LHBT’ers hun rechten afnemen of zelfs in gevaar brengen. Zoals de anti-homowet die in Litouwen is aangenomen, die ervoor zorgt dat er in Litouwse scholen niet meer over homoseksualiteit gesproken mag worden. Dat is onacceptabel. Het baart me zorgen dat in een groot aantal EU-lidstaten steeds meer homofobie opkomt, net als in landen als Macedonië en Bosnië. Als ik verkozen word in het Europarlement zal ik de parlementariërs uit die landen hier op aanspreken en het verzet tegen deze gevaarlijke ontwikkelingen steunen en een stem geven.