Christine Teunissen

De vier beginselen van de Partij voor de Dieren zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Mensen en dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en om in alle vrijheid keuzes te maken, zonder dat die keuzes ten koste gaan van anderen. Persoonlijke vrijheid is er alleen als je niet bang hoeft te zijn voor ontdekking, voor geweld, bedreiging en intimidatie. De emancipatie van LHBT’s in Europa heeft wat dat betreft nog een lange weg te gaan. EU lidstaten dienen te voldoen aan eisen op het gebied van acceptatie van LHBT’s. Het moet afgelopen zijn met het discrimineren van mensen die hand in hand over straat lopen, met het geweld tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid. Ik blijf opkomen voor een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn. Ik zie het dan ook als taak van Europa om overal waar sprake is van achterstelling zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.