Nejra Kalkan

Ongelijkheid, onderdrukking, uitsluiting en discriminatie. Mijn persoonlijke afkeer daartegen is mijn drijfveer om me in te zetten voor de bescherming van LHBT rechten. Afgelopen vier jaar was dat in het Europees Parlement, waar ik als adviseur voor de PvdA werkte. Mooie leuzen zoals “Europa is van iedereen” moeten ook worden waargemaakt! De Europese Unie kan, als we willen, in de wereld de grote voorvechter worden van LHBT rechten. Discriminatie moeten we hard aanpakken, onze stem laten horen als elders in de wereld LHBT rechten met de voeten worden getreden. Maar ook binnen de EU is het niet altijd rooskleurig.

We kunnen niet spreken van een “Europa van iedereen” als homo- en lesbische stellen niet in een ander EU land, met hun gezin, kunnen gaan wonen of werken met acceptatie van hun gezinssituatie en behoud van hun rechten. LHBT-ers moeten zich veilig en gerespecteerd voelen op scholen, op hun werkplekken in de hele EU. Het maatschappelijke debat moet gevoed en gevoerd worden, om discriminatie en uitsluiting te voorkomen. Daarom is goedkeuring van goede antidiscriminatiewetgeving en naleving van de bestaande normen van groot belang.

Ik ben Nejra Kalkan. Ik ondersteun het 10-puntenplan van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.