PvdA Europa

PvdA Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

Ons EU Parlementsleden hebben keer op keer kenbaar gemaakt dat de EU meer werk moet maken van discriminatie van LHBT’s in de EU lidstaten. We hebben resoluties gesteund die dit moeten regelen. We hebben meegedaan met Gay Prides in Oost Europa om de aandacht te vestigen op de slechte homorechten in die landen en een steun in de rug te geven aan de LHBT’s in die landen. Op ons initiatief is er een conferentie geweest o.a. met de UEFA over diversiteit in de sport met als doel om discriminatie op het sportveld te verminderen.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

We zijn groot voorstander van de anti-discriminatierichtlijn die al jarenlang in de ijskast ligt. De komende jaren gaan we hier werk van maken. Die richtlijn moet worden aangenomen. Landen die homorechten aan de laars lappen worden in EU verband aangepakt. Elk verdrag van de EU met een ander land moet een mensenrechtenparagraaf bevatten waarin ook aandacht is voor LHBT rechten. LHBT rechten moeten een integraal onderdeel gaan vormen van de EU buitenlandpolitiek. EU landen moeten stoppen met discriminerende wetgeving die tegen de waarden van de Eu indruisen. LHBT partnerschappen en LHBT huwelijken moeten overal in de EU worden erkend. Mensenrechten moeten zwaarder gaan wegen bij toekenning van grote sportevenementen.

Opmerking n.a.v. de stellingenlijst:

De PvdA vindt dat de EU meer is dan alleen economie en markt. De EU is ook een waardengemeenschap waar Europeanen vrij zijn, gelijke kansen krijgen en zijn verbonden door onderlinge solidariteit. Lidstaten van de EU dienen zich hieraan te committeren. LHBT rechten horen daar ook bij. Landen die dit niet zien zitten, moeten zich hieraan aanpassen.