D66

D66

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 Tweede Kamerleden hebben een aantal initiatiefwetten ingediend met andere partijen en die ook in de Eerste Kamer verdedigd. Daarbij was de Eerste Kamerfractie actief in de debatten om tot een goede uitslag te komen. Bijvoorbeeld: uitbreiding van de non-discriminatiegronden met ‘Seksuele gerichtheid en handicap’ in artikel 1 van de Grondwet. Dit initiatief heeft een lange geschiedenis, waarbij diverse D66 Tweede en Eerste Kamerleden optrokken met het COC. In de Eerste Kamer was de eerste woordvoerder voor de initiatiefnemers Alexander Hammelburg en als senator was Boris Dittrich de woordvoerder. (Grondwetswijziging bij hoofdelijke stemming met 2/3e meerderheid aanvaard).

Een tweede voorbeeld is het iniitiatief wetsvoorstel dat Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid van D66, in de Eerste Kamer verdedigde over gezamenlijk gezag. Ook hier was Boris Dittrich in de Eerste Kamer woordvoerder. Wetsvoorstel met grote meerderheid aangenomen.

Bij allerlei andere debatten (bijvoorbeeld politie en aangiftebereidheid, de staat van de rechtsstaat, onderwijs en schoolbesturen) halen D66-Eerste Kamerleden praktijkvoorbeelden van de LHBTIQ-ers aan om de noodzaak van wettelijke hervormingen aan te geven. Daarnaast stelden D66-woordvoerders LHBTIQ-gerelateerde onderwerpen in internationale debatten aan de orde. Petra Stienen voor D66 in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Boris Dittrich in de parlementaire assemblee van de OVSE.

Wat beloven we:

De Eerste Kamerfractie van D66 is weliswaar niet partij bij het Roze Stembusakkoord (dat is D66 als partij), maar onderschrijft het wel. Een onderwerp dat D66 en ook de Eerste Kamerfractie belangrijk vindt is een goede wettelijke regeling van meerouderschap. Dit is geen gemakkelijk onderwerp om juridisch te regelen. D66 Eerste Kamerlid Boris Dittrich houdt zich hiermee bezig in allerlei gremia binnen en buiten de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is nog niet in de Eerste Kamer beland. Daarnaast vindt D66 Eerste Kamer de behandeling van de wijziging van de Transgenderwet van groot belang. Hopelijk haalt het een meerderheid in de Tweede Kamer, waarna het naar de Eerste Kamer komt. D66 zal zich er sterk voor maken. In voorkomende onderwijsdebatten zullen wij ons sterk maken voor de positie van LHBTIQ-leerlingen, in politiedebatten zullen wij discriminatie aan de kaak stellen en voorstellen doen om aangiftebereidheid te bevorderen. In debatten over het asiel- en vreemdelingenbeleid zal D66 de positie van LHBTIQ-asielzoekers e statushouders met concrete voorstellen versterken.