Boris Dittrich

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): 3 

Bent u zelf LHBTI+: JA 

Website: https://d66.nl/eerstekamer/onze-mensen/ 

Twitter: @DittrichBoris 

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Eerste Kamer voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:  

De afgelopen vier jaar heb ik in de Eerste Kamer een aantal LHBT-wetsvoorstellen namens D66 verdedigd. De uitbreiding van art. 1 Grondwet met ‘Seksuele gerichtheid’. Het makkelijker maken van gezamenlijk gezag voor (regenboog) ouders. Maar ook in andere debatten, bijvoorbeeld over de rechtsstaat of over de politie en aangiftebereidheid haal ik ervaringen van onze gemeenschap aan. De komende vier jaar: ik wil dat het wetsvoorstel meerouderschap wordt ingediend. En ik hoop dat de aanpassingen in de Transgenderwet door de Tweede Kamer worden aanvaard en dan bij de Eerste Kamer komen. Daar wil ik me graag sterk voor maken. Als Eerste Kamerlid voor D66 ben ik ook lid van de parlementaire assemblee van de OVSE. In dit internationale gremium heb ik de positie van LHBTiQ-ers belicht. Belangrijk ivm aanwezigheid van parlementsleden uit landen waar vreselijk wordt gediscrimineerd. Daarnaast ben ik voorzitter van Parliamentarians for Global Action (PGA) Nederland en bestuurslid van PGA International. PGA heeft een programma voor gender en gelijke rechten, waaronder LHBTIQ-rechten vallen. Ik ben hier wereldwijd zeer actief in en ben mede-organisator van parlementaire bijeenkomsten in landen in het Caribisch gebied, Argentinie en hopelijk in 2023 of 2024 in Suriname. Ik hoop op uw steun!