Prachee van Brandenburg-Kulkarni

Prachee van Brandenburg-Kulkarni

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): 14

Bent u zelf LHBTI+: NEE

Website: www.pracheevanbrandenburg.nl

Twitter: @pvanbrandenburg

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Eerste Kamer voor LHBTI+ personen wilt bereiken:

Ik draag in mij een wereld aan perspectieven, gevoed door ervaringen als expatkind met Indiase ouders en met twee LHBTI-zonen. Ik ben een bruggenbouwer geworden tussen diverse groepen met verschillende achtergronden, herkomst, diversiteit en generaties.

Ik ben een jurist die meer dan 10 jaar ambtenaar is geweest, nu 10 jaar zelfstandig ondernemer ben, en sinds 5 jaar in de lokale politiek actief ben, nu als fractievoorzitter voor D66 in Leiderdorp.

Ik ben trots op het werk dat partijengenoten zoals Boris Dittrich in de Eerste Kamer hebben verricht de afgelopen jaren wat geleid heeft recentelijk tot de wijziging van artikel 1 van de Grondwet waarbij het verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit is toegevoegd.

Dit is een grote stap!

 

Naast de wetten die specifiek gericht zijn op de LHTBI+ gemeenschap zou ik me graag als Eerste Kamerlid juist ook willen inzetten op de kwaliteit en uitvoerbaarheid van alle andere wetgeving en de inbreng vanuit de EU. Hier zou ik willen inbrengen waar nodig het perspectief of het belang van de LHTBI+ gemeenschap – vaak wordt juist over het hoofd gezien dat voor verschillende doelgroepen deze anders kunnen uitpakken. Kortom wil ik deze punten tijdig inbrengen waardoor eventueel negatieve impact beperkt wordt.