Christiaan Ponsen

Christiaan Ponsen

Plaats op de lijst: 15

Bent u zelf LHBTI+: NEE

Website: d66.nl/partij/eerste-kamer-verkiezing-2023/kandidaten-eerste-kamer/

Twitter: @ChristiaanPons

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Eerste Kamer voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Als jonge kandidaat voor de Eerste Kamer wil ik me inzetten voor gelijkheid op alle fronten. Helaas is dit nog altijd niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren is de polarisatie alleen maar groter geworden. Ook moeten we nog steeds vechten tegen haat en vóór acceptatie van LHBTI+. Dat terwijl ik opgroeide met het idee dat Nederland juist zo progressief, vrijzinnig en tolerant is. Zoals u hopelijk gewend bent van D66 heeft het vechten voor rechten de prioriteit in de Eerste Kamer. De belangrijkste rol van de Eerste Kamer is immers wetten controleren op rechtmatigheid, maar ook uitvoerbaarheid. Soms kan de letter van de wet verkeerd uitpakken voor bepaalde doelgroepen, daar wil en moet ik kritisch op zijn. Soms kan er wel een ambitie zijn om doelgroepen extra te beschermen, maar is het nauwelijks uit te voeren, ook daar wil en moet ik scherp op zijn. Die taak ligt wat mij betreft bij ons allemaal, ongeacht je achtergrond, gender of seksuele gerichtheid.